Çoçuklar Ýçin Dodo Matematik Eðitim Seti

Discussion in 'Download' started by alisoner, Nov 21, 2010.

 1. alisoner

  alisoner Guest  Oyunlarla Matematik Yazýlýmý

  [​IMG]

  Ýlköðretim 2., 3. ve 4. Sýnýf öðrencilerinin sýnýfta iþledikleri matematik konularýný, evlerindeki kendi bilgisayarlarýnda oyunlar eþliðinde sýkýlmadan pekiþtirmelerini saðlýyor…

  http://i239.photobucket.com/albums/ff4/sadecegircom/RedLeoN/slp9hg.jpg

  2500 e yakýn alýþtýrma içeren bu program, öðrencinin ilgisini çeker ve onu öðrenmeye motive eder.
  Alýþtýrma ve oyunlar, öðrencinin eðitim hayatýnda büyük önem taþýyan temel matematik konularýný, eðlenceli ve akýlda kalýcý bir þekilde kavramalarýna yardýmcý olur.

  Problem çözme ve zihinden hesaplama yeteneklerini geliþtiren program, ritmik saymalar, kümeler, doðal sayýlar, kesirler, toplama iþlemi, çýkarma iþlemi, çarpma iþlemi ve bölme iþlemi ünitelerini içerir.

  Ayrýca harita bölümünde Türkiye (bölgeler, þehirler, nehirler ve göller) ve dünya haritalarýný büyüterek inceleyebilir ve yazýcýnýzdan çýktý alabilirsiniz.

  Ayrýca matematik dýþýnda 30 adet eðlenceli oyun içermektedir

  Fileserve
  Free File Hosting, Online Storage &amp File Upload with FileServe

  Hotfile
  Hotfile.com: One click file hosting: matematik.rar

  Uploading
  matematik.rar dosyasýný Uploading.com?dan ücretsiz indir
   

Share This Page